Conceptual dictionary

Build

jest to próba kompilacji całego kodu źródłowego projektu, tak aby powstał produkt końcowy, gotowy do użycia i uruchomienia.
Back to glossary