Conceptual dictionary

Bug

to błąd w napisanym kodzie.
Back to glossary