Conceptual dictionary

Baza danych

to usystematyzowany i zorganizowany zbiór danych, przechowywany w odpowiednim formacie. Do komunikacji z bazami danych używa się np. języka SQL.
Back to glossary