Conceptual dictionary

Aplikacja

to inaczej program, stworzony w celu wykonywania konkretnych zadań. Wyróżnia się aplikacje webowe, mobilne i desktopowe.
Back to glossary