Conceptual dictionary

API

czyli Application Programming Interface. Jest to bardzo popularna technologia, umożliwiająca porozumiewanie się aplikacji między sobą.
Back to glossary