Conceptual dictionary

Android

to system operacyjny, bazujący na jądrze Linux. Jest najpopularniejszym systemem operacyjnym na świecie. Używany np. w telefonach, smartfonach czy tabletach.
Back to glossary