Conceptual dictionary

AI/Machine Learning

AI czyli Artificial Inteligence. Jest to sztuczna inteligencja, pojmowana jako wszystko, co nawet w niewielkim stopniu przypomina ludzką inteligencję. Może to być np. umiejętność uczenia się czy korygowania swoich błędów przez program.

Machine learning – to obszar sztucznej inteligencji, dzięki któremu można ją osiągnąć. Bazuje na samodzielnym uczeniu się programów, poprzez dostarczanie im wstępnych danych i ich wymiarów.
Back to glossary