Conceptual dictionary

Agile

jest to tak zwana „zwinna” metoda pracy. Skupia się na współpracy między członkami zespołu i elastyczności. W podejściu Agile nie ma z góry ustalonego harmonogramu działań, a wszelkie prace prowadzone są tak, aby wdrażać, testować i poprawiać kolejne części aplikacji na bieżąco. Metoda ta powstała w opozycji do klasycznej metody Waterfall.
Back to glossary