Conceptual dictionary

Active sourcing

to aktywne poszukiwanie potencjalnych kandydatów, zanim nadejdzie potrzeba obsadzenia danego stanowiska. Umożliwia to wybór najlepszych kandydatów, z którymi kontakt nawiązało się na targach pracy lub przez media społecznościowe, w szczególności LinkedIn.
Back to glossary